Przejdź do głównej zawartości

JavaScript


WARSZTATY EDUKACYJNE z programowania w języku JavaScript (cz. 1. ECMAScript) obejmują porównanie wersji ES5, ES6 i ES7.
Dodatkowo  omówione i przećwiczone zostały podstawowe zagadnienia DOM i HTML5.

Program:

  1. Wstęp
  2. Konwencje leksykalne
  3. Typy
  4. Konwersja typów
  5. Wyrażenia
  6. Instrukcje
  7. Funkcje
  8. Program
  9. Obiekty
  10. Suplement (tryb ścisły)